Dňa 24.3.2023 ZCHMD usporiadalo kurz paznechtárov vo Veľkej Lomnici v hoteli Agro, ktorého sa zúčastnilo takmer päť desiatok záujemcov z celého Slovenska. Teoretická časť podujatia sa začala o 9,30 hod. a jej základ tvorila prednáška MVDr. Lukáša Hlubeka, doplňovaná  prednáškou Ing. Pavla Káčera o praktické poznatky s prípravy paznechtov plemenných býkov na pripúšťaciu sezónu. Po obede sa účastníci kurzu presunuli na stredisko firmy Bully, s.r.o., vo Veľkej Lomnici. Tu sa konali praktické ukážky ošetrenia paznechtov mäsových kráv na plemene Mäsový simentál. Napriek tomu že sa praktická časť pretiahla do neskorých poobedňajších hodín, bola sledovaná a konzultovaná s veľkým záujmom poslucháčov. Na záver obdržal  každý účastník od MVDr. Hlubeka certifikát o absolvovaní kurzu.

V mene ZCHMD by som chcel poďakovať firme Bully, s.r.o., a jej pracovníkom za spolu organizáciu  podujatia,a za kvalitnú a trpezlivú organizáciu praktickej časti podujatia.