Na základe rozhodnutia predstavenstva ZCHMD o poradenstve v chovoch jednotlivých plemien, sa uskutočnila prvá cesta po významných chovoch plemena charolais na Slovensku. Podľa záujmu chovateľov boli navštívené v dňoch 6.3. až 10.3.2023 farmy produkujúce plemenných býkov plemena charolais. Na výjazde sa zúčastnil významný chovateľ, medzinárodný hodnotiteľ a poradca pre plemeno charolais vo Francúsku, Simon Perrot z firmy Simon Genetic. Chovateľom treba poďakovať za ich čas, ochotu predviesť svoje zvieratá a tým aj prezentovať chov plemena Charolais na Slovensku.

Podrobná reportáž, vyhodnotenie tour, ako aj reakcie jednotlivých fariem, bude v dôsledku množstva informácií spracovaná v čo najkratšom termíne.