Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku ďakuje všetkým členom, spolupracovníkom a obchodným partnerom za spoluprácu a dôveru v roku 2022. Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a v Novom roku 2023 veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov.