Dňa 22.11.2022 prebehlo slávnostné uznanie ŠCH za účasti predstaviteľov ŠVS SR, PS SR, ZCHMD, ČSCHMS, chovateľov a ostatných hostí .

Spoločnosť TORNO, s.r.o. hospodári od roku 2014 na poľnohospodárskej pôde na severovýchode Slovenska v okrese Bardejov. Je to oblasť s horšími pôdno-klimatickými podmienkami v nadmorskej výške 400-600 m.n.m. Obhospodarovaná pôda je 325 ha, z toho 50 ha ornej, na ktorej pestujeme obilniny a ďatelino-trávne miešanky. Pôda je evidovaná v katastrálnych územiach Nižný a Vyšný Tvarožec. Spoločnosť sa špecializuje na chov špecializovaného mäsového hovädzieho dobytka plemena limosine. Stádo je zaradené do KUMPa DK. Základné stádo tvorí 90 matiek a 4 plemenné býky. Zvyšok stáda tvorí mladý dobytok a jalovice určené na obnovu stáda. Každoročne produkujeme zástavový dobytok do jatočnej hmotnosti a plemenných býkov. Genealogické korene zvierat sú vo Francúzsku, Čechách, ale aj na Slovensku. V chove sa využíva prirodzená plemenitba, ako aj inseminácia v 20% podiele.Počas zimného obdobia je dobytok ustajňovaný v dvoch novo vybudovaných zimoviskách.

Chovateľovy ďakujeme za peknú prezentáciu farmy a prajeme veľa chovateľských úspechov.

Naturálne výsledky chovu si môžete pozrieť v prílohe.TORNO-s.r.o.(v prezentácii)