Dňa 11.11.2022 sa v hoteli Agro vo Veľkej Lomnici uskutočnil,,Seminár pre chovateľov mäsových kráv“. Podujatia sa zúčastnilo 100 chovateľov naprieč celým Slovenskom. Pre veľký záujem poslucháčov sa prednášky skončili v neskorých poobedňajších hodinách a napriek časovému sklzu, prebehla ukážka chovu firmy Bully, ktorá sa stretla tiež s veľkým záujmom zo strany chovateľov.

Link na prednášky od prezentované na seminári https://crvcz.cz/cs/manualy

Prednášajúci :

Ing. Ivan Nemčovský – Ekonomické kríženie mäsových plemien

MVDr. Boris Kasatkin – Inseminácia v mäsových chovoch

Martina Kopáčková – Management chovu kráv BTPM

MVDr. Ondřej Bečvář – Managemant kráv pred a po otelení, starostlivosť o novonarodené teľatá (vakcinácia, odčervenie)

Ing. Jiří Dudek – Krmná aditiva v ekologických chovech

Ing. Ivan Petrtýl – Welfare zvierat, úspora nákladov, skvalitnenie hnojív

Ing. Zuzana Salagová – informácia o podpore mäsových kráv v SPP 2023 – 2027.