Uznávanie šľachtiteľského chovu

Dňa 21.6.2018 sa v Malom Čepčíne zišla Výberová komisia pre mäsové plemená hovädzieho dobytka aby vykonala jedno z posledných uznávaní šľachtiteľského chovu podľa zákona 194/1998. Najmladším chovom plemena charolais, ktorý Výberová komisia odporučila Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, je chov

Čítať viac

Celoslovenské dni poľa

Tohtoročnej výstavy zvierat poriadanej v rámci Celoslovenských dní poľa sa zúčastnilo 24 zvierat štyroch mäsových a rustikálnych plemien – charolais, simentál mäsový, maďarský stepný dobytok a highland. Najviac zastúpenými plemenami boli charolais a mäsový simentál, čiže plemená bežne chované v

Čítať viac

Krásne vianočné sviatky a šťastný nový rok 2018

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku všetkým svojim chovateľom, spolupracovníkom a obchodným partnerom želá krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a pohody, v Novom roku veľa šťastia, zdravia, mnoho pracovných aj osobných úspechov.

Čítať viac

Za limousine do Francúzska

Francúzsko je krajina s dlhou hlbokou tradíciou chovu mäsového dobytka. Každá cesta do tejto krajiny je zážitkom po stránke turistickej aj odbornej. V októbri tohto roku štyria členovia ZCHMD využili príležitosť a navštívili poľnohospodársku vý- stavu Sommet de l`Elevage v

Čítať viac

5. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, Medzianky

28. septembra 2017 sa v reštaurácii Lietadlo v Medziankach uskutočnil 5. chovateľský deň mäsových plemien – Východ. Tento rok sa chovateľský deň mäsových plemien uskutočnil s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tento deň podporili aj nasledovní partneri:

Čítať viac

Agrokomplex 2017 – Národná výstava hospodárskych zvierat

V dňoch 17. – 20.08.2017 sa v Nitre uskutočnil 44. Ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, v rámci ktorej sa konal 12. Ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. V expozícii mäsových plemien HD, ktorá bola pod hlavičkou Zväzu chovateľov mäsového

Čítať viac