Zväz Chovateľov Mäsového Dobytka na Slovensku sa ako spoluorganizátor zúčastnil vôbec prvej aukcie plemenných býkov na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo 15.7.2022 na farme La Terra v Matejovciach. Organizátorom sa chceme poďakovať za skvelú propagáciu chovu mäsových kráv, ukážku chovu čistokrvných plemien, ako aj možností ich kríženia a využitia t.z.v. ,,heterózneho efektu“. Podujatie prebehlo v príjemnej atmosfére za veľkej účasti odbornej a neodbornej verejnosti. Podujatia sa a zúčastnila aj poslankyňa NR SR Ing. Jarmila Halgašová a generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva Pavol Štec, PhDr. Členovia  predstavenstva ZCHMD ich v diskusii  oboznámili s veľkým nesúhlasom chovateľov dojčiacich kráv s nastavením ,, podpôr “ pre dojčiace kravy, ktorá je z ich pohľadu diskriminačná a nepochopiteľná.

https://www.agrobiznis.sk/agrarne-spravodajstvo/aktualne/7228-uspesny-chovatelsky-den-firmy-bully-v-matejovciach