Pri príležitosti 47. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, sa konal 15. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Zväz chovateľov mäsového dobytka prezentoval chovateľské úspechy svojich členov prostredníctvom kolekcie zvierat, ktorá tento rok bola zastúpená nasledovnými chovateľmi:

Agro Ladzany s.r.o. plemeno aubrak

AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik plemeno limousine

TORNO s.r.o. Bardejov plemeno limousine

Agrochov Jánovce s.r.o. plemeno blonde d´aquitaine

BULLY spol. s r.o. Vrbov plemeno simentál mäsový

HEBA spol. s r.o. Poprad plemeno charolais

MOVIS-AGRO, AK spol. s r.o. plemeno simentál mäsový a plemeno dexter

ROD a.s. Skalica plemeno charolais

Agroma s.r.o Gbely plemeno limousine

AGROOSIVO – ÚSVIT, s.r.o., Hozelec plemeno blonde d´Aquitaine

Madonan Bojničky plemeno aberdeen angus

Pomichal & Charolais Kft. plemeno charolais

Vystavovateľom predstavenstvo ZCHMD ďakuje za úspešnú prezentáciu chovu mäsového dobytka na Slovensku a praje im ďalšie chovateľské úspechy.

Výsledky z hodnotenia zvierat  sú uvedené v prílohe.

Ceny AX 2022 protokol(2)

Zároveň ďakujeme sponzorom výstavy: