Prinášame Vám výsledky súťaže NAJ slovenský chov v kategórii chovov s dojčiacimi kravami.
Viac informácií nájdete v publikovaných výsledkoch chovateľov a pestovateľov za rok 2023, 20. ročníka súťaže NAJ slovenský chov.

Chovateľ Plemeno Priemerný stav kráv Stav mladého dobytka Počet vážení v 210 dňoch Hmotnosť v 210 dňoch (kg) Medzi-obdobie (dni) Výsledný index
TORNO, sro., Vyšný Tvarožec L 50 105 55 314 363 315,73
ZEMEDAR, sro., Poprad Stráže CH 27 39 25 301 358 306,89
Ing. Vladislav Paľurik, Svidník L 33 47 27 286 354 294,89