Vážený chovatelia,
pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť semináru vo Veľkej Lomnici 17.4.2024 prinášame prezentácie.

Prezentácie