Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo Vás pozýva na prehliadku expozície mäsových plemien hovädzieho dobytka, ktorá je súčasťou  9. NVHZ a 41. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX 2014. ZCHMD pri príležitosti 20. výročia založenia bude na AX 2014 prezentovať historicky najväčší počet vystavovateľov a plemenných zvierat.

https://agrokomplex.sk/