V dňoch 17. – 20.08.2017 sa v Nitre uskutočnil 44. Ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, v rámci ktorej sa konal 12. Ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat.

V expozícii mäsových plemien HD, ktorá bola pod hlavičkou Zväzu chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo, sa predstavilo celkovo 54 zvierat, 16 chovateľov a 9 plemien HD.

V stredu 16.08.2017 sa pod vedením Ing. Petra Michala – predsedu Výberovej komisie mäsových plemien HD, uskutočnilo hodnotenie zvierat. Komisia udelila nasledovné ocenenia:

Ocenenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

1. jednotlivé zvieratá:

– plemenný býk – 1. miesto : Agro Ladzany s.r.o., Sebechleby – SK 812724803 JURASSIC, plemeno Aubrac
– krava – šampiónka plemena výstavy : Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave – SK 801033736, plemeno Charolais

– 1. miesto jednotlivé zviera: SHR Pavel Andrejko, Svidník – CZ 191038953 MAKETA, krava plemena Limousine
– 2. miesto jednotlivé zviera: Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – SK 812324149, jalovička po ET plemena Charolais
– 3. miesto jednotlivé zviera: ORDER s.r.o. Žilina, farma LAZ VEGAS Senohrad – CZ 340217921 LÍZA, krava plemena Galloway

1. kolekcia zvierat : zástavový dobytok:

– 1. miesto kolekcia zvierat: DONA s.r.o. Veľké Revištia, farma Úbrež – SK 800726600 EDITKA P, SK 812728700 KASANDRA P, SK 812728200 ZINAT P a SK 812728660 INÉS P – kolekcia zvierat plemena Limousine
– 2. miesto kolekcia zvierat: MOVIS-AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica – SK 812838501, SK 812838502 a SK 812838507 – kolekcia zvierat plemena Simentál mäsový
– 3. miesto kolekcia zvierat: AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – SK 812487049 LAMETYS, SK 812487146 MOMBIX a SK 812487156 MARNOT – kolekcia zvierat plemena Charolais

Ocenenie ZCHMD:

A. Jednotlivé zvieratá:
Krava :
– 2. Miesto AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik – 801364385 JULČA Z ROZTOK – krava plemena Limousine
– 3. miesto AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. – SK 800722392 DANNIELA – krava plemena Blonde D ´Aquitaine

Plemenný býk starší ako 2 roky :
– 2. Miesto ORDER s.r.o. Žilina, farma LAZ VEGAS Senohrad – DE 665416990 RADETZKI VOM ODENWALD – plemenný býk plemena Galloway
– 3. miesto AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik – CZ 722234053 ARMANDO ZE DVORA – plemenný býk plemena Limousine

B. Cena predsedu ZCHMD –FAMAGO s.r.o. Beňuš – SK 800922104 KARMILLA – krava plemena Charolais

C. Cena predsedu výberovej komisie – Kenyeres Zoltán, Maďarsko – HU 3316343779 – plemenný býk plemena Maďarský stepný dobytok

D. Ocenenie Českého svazu chovatelú masného skotu:
– Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – SK 812324149, jalovička po ET plemena Charolais
– DONA s.r.o. Veľké Revištia, farma Úbrež – SK 800726600 EDITKA P, SK 812728700 KASANDRA P, SK 812728200 ZINAT P a SK 812728660 INÉS P – kolekcia zvierat plemena Limousine
– Plemenný býk z firmy Agro Ladzany s.r.o., Sebechleby – SK 812724803 JURASSIC, plemeno Aubrac sa stal aj Šampiónom mäsových plemien HD.

Zlatý Kosák:
Na ocenenie Zlatý kosák boli nominované dve kolekcie zvierat mäsových plemien HD:
– Kolekcia zvierat plemena limousine chovateľa DONA s.r.o. Veľké Revištia – ide o rodinu jednej plemennice EDITKY P, jej dvoch dcér KASANDRY P a ZINAT P a jednej vnučka INÉS P
– Kolekcia zvierat plemena charolias chovateľa Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave – táto kolekcia sa skladala z dvoch plemenníc s jedným býčkom a jalovičkou.

Kosáková komisia sa rozhodla obom kolekciám ZLATÝ KOSÁK 2017 udeliť, k čomu im blahoželáme.

Vystavovatelia:
1. ORDER s.r.o. Žilina, farma LAZ VEGAS – plemeno galloway
2. AGRA – VÁH s.r.o. Varín – plemeno chianina
3. AGROCHOV Jánovce s.r.o. Mengusovce – plemeno blonde d´Aquitaine
4. AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. Poprad – plemeno blonde d´Aquitaine
5. FARMA-BT, spol. s r.o. Veľké Raškovce – plemeno maďarský stepný dobytok
6. Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou – plemeno maďarský stepný dobytok
7. MOVIS – AGRO, AK, spol. s r.o. Skalica – plemeno simentál mäsový
8. Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – plemeno hereford a charolais
9. Agrospol Hontianske Nemce, družstvo – plemeno charolais
10. AGRO LADZANY s.r.o., Sebechleby – plemeno aubrac
11. Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave – plemeno charolais
12. FAMAGO, s.r.o. Beňuš – plemeno charolais
13. Poľnohospodárske družstvo LČV so sídlom v Čimhovej – plemeno charolais
14. DONA s.r.o. Veľké Revištia, farma Úbrež – plemeno limousine
15. AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník – plemeno limousine
16. SHR – Pavel Andrejko , Svidník – plemeno limousine

Všetkým vystavovateľom a oceneným chovateľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat v roku 2018.

Za spoluprácu pri organizovaní Dňa chovateľov mäsových plemien HD, ako aj pomoc počas celej NVHZ ďakujeme:
AGROFINANCE s.r.o. Vranov nad Topľou
ORDER s.r.o. Žilina
VETIS s.r.o. Královičové Kračany
Allianz Slovenská poisľovňa a.s. Bratislava
KOSCH s.r.o. Praha, ČR

Pozrite si fotografie z Agrokomplexu 2017