Jihočeský chovatel a.s. si Vás dovoľuje pozvať na aukcie plemenných býkov:
1. OPB Skály Benešov u Boskovic – 10. apríla 2017 od 08.00 hod. – plemeno charolais 73 ks
2. OPB Skály Benešov u Boskovic – 11. apríla 2017 od 09.00 hod. – plemeno limousine 33 ks
3. OPB Skály Benešov u Boskovic – 12. apríla 2017 od 09.00 hod. – plemeno aberdeen angus 23 ks a blonde d´Aquitaine 1 ks
4. OPB Měcholupy v Újezdu u Plánice – 26. apríla 2017 od 09.00 hod. – plemená simentál mäsový, aberdeen angus, blonde d ´Aquitaine, charolais 58 ks
5. OPB Kamenná u Dobronina – 02. mája 2017 od 08.00 hod. – plemeno simentál mäsový 63 ks a piemontese 9 ks

Tešíme sa na stretnutie.

Stiahnuť pozvánku na aukciu