Predstavenstvo ZCHMD oznanuje svojim členom, že o termíne konania člesnskej schôdze ZCHMD 2020 z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodne predstavenstvo v termíne do 31.03.2021.

Predstavenstvo ZCHMD