Vážení členovia, v prípade záujmu o založenie klubu jednotlivých mäsových plemien HD si pravidlá klubu mäsových plemien HD môžete stiahnuť :TU.