Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať o zmene sídla ZCHMD s platnosťou od 01.10.2015,  nová adresa je:

Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo
Novozámocká 183/408
951 12 Ivanka pri Nitre

Táto adresa je fakturačnou aj doručovacou adresou.
Ostatné fakturačné údaje a kontakty ostávajú v platnosti.