V sekcii jednotlivých plemien Vám prinášame posledné znenie šľachtiteľských programov, do ktorích sme zahrnuli pripomienky oslovených subjektov. Po schválení nového ŠP webovú stránku doplníme i o štatút Plemennej knihy všetkých mäsových plemien HD, metodiku kontroly úžitkovosti a popisu zovňajšku zvierat.