Vážení členovia SPPK,

 

Vzhľadom na viaceré otázky k spôsobu výkonu kontrol na mieste u žiadateľov, ktoré vykonáva Pôdohospodárska platobná agentúra, sme v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali Pôdohospodársku platobnú agentúru o poskytnutie aktuálnej verzie dokumentu „Sprievodca kontrolou na mieste za oblasť priamych podpôr a neprojektových opatrení PRV 2014 – 2020“. V prílohe Vám zasielame tento dokument, za účelom predchádzaniu chybovosti zo strany žiadateľa o priame a environmentálne podporysprievodca-kontrolou-na-mieste-v-oblasti-priamych-podpr-a-neprojektovch-opatren-programu-rozvoja-vidieka (2)