V dňoch 21.8. – 24.8.2014 sa v Nitre už po 41 krát uskutočnila medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex 2014. Zároveň sa konala aj 9. národná výstava hospodárskych zvierat. Celá expozícia mäsových plemien HD sa niesla v duchu 20. výročia založenia nášho zväzu. Na výstave sa tento rok prezentovalo 10 mäsových plemien HD a jedno kombinované plemeno. Návštevníci mohli v našej expozícii vidieť viac ako 80 zvierat, ktoré do Nitry priviezlo 19 vystavovateľov. Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku – družstvo za expozíciu vystavených mäsových plemien hovädzieho dobytka získal ocenenie Zlatý kosák 2014.

Vystavovatelia:
AGRA – Váh s.r.o. Varín – plemeno Chianina
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo – plemeno Charolais
AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník – plemeno Limousine
AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. Poprad – plemeno Blonde d´Aquitaine
AGRO – KREDIT s.r.o. Štvrtok na Ostrove – plemeno Simentál mäsový
EuroGen spol. s r.o. Prievaly – plemeno Simentál mäsový po embryotransfere
Roľnícke družstvo Tekovské Nemce – plemeno Charolais po embryotransfere
Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave – plemeno Charolais
Bovinex s.r.o. Soľ – plemená Simentál mäsový, Piemontese, Limousine, Patrhenais
SHR – Mária Laššáková, Kokava nad Rimavicou – plemeno Charolais
Ing. Miroslav Hreus, Žilina – Mojšová Lúčka – plemeno Blonde d´Aquitaine
RAB s.r.o. Semerovo – plemeno Piemontese
Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou – plemeno Maďarský stepný dobytok
GAMOTA výrobné družstvo, Komárno – plemeno Charolais
Pomichal a Charolais Kft – plemeno Charolais
DÚBRAVA Group a.s. Svinica – plemeno Gasconne
DONA s.r.o. Veľké Revištia – plemeno Limousine
MAKO – Martin Konečný, Horná Krupá – plemeno Galloway
PD LČV Čimhová – kombinované plemeno Pinzgauský dobytok

V piatok 22.08.2014 prebehla súťaž vo varení gulášu, na ktorom sa prezentovalo cca. 12 družstiev. Okrem najlepšieho gulášu sa hodnotilo aj najkrajšie stolovanie a najlepšia nálada.  Družstvo ZCHMD získalo nielen prvenstvo za najlepší guláš, ale sa stala aj absolútnym víťazom a získalo víkendový wellnes pobyt v ČR, ktorý darovala firma DREKOMA, Suchdol nad Lužnicí – Ing. Vladimír Harazim, CSc.  Srdečne blahoželáme.

Tento istý deň sa konal aj Chovateľský deň mäsových plemien HD. Širokej laickej aj odbornej verejnosti  boli na hlavnej predvádzacej ploche predvedené viaceré mäsové plemená HD. Napr. plemeno Charolais, Limousine, Piemontese, kombinované plemeno Pinzgauský dobytok. Po predvedení zvierat prebehlo odovzdávanie ocenení, ktoré udelila hodnotiaca komisia ZCHMD pri príležitosti 20. výročia vzniku ZCHMD.

Výsledky:

1. kategória: býci do 2 rokov:
Šampón: býk plemena Blonde d´Aquitaine SK000801455484 PRIMÁTOR, majiteľ Ing. Miroslav Hreus, Žilina – Mojšová Lúčka
I. miesto: býk plemena Simentál mäsový CZ000837764031 SAXO Z CUNKOVA, majiteľ Bovinex s.r.o. Soľ
II. miesto: býk plemena Charolais MAŤKO SK000801017841, majiteľka Mária Laššáková, Kokava nad Rimavicou
III. miesto: býk plemena Parthenais CZ000843991031 ZIMBA AGF ET, majiteľ Bovinex s.r.o. Soľ

2. kategória: býci nad 2 roky:
Šampión: býk plemena Blonde d´Aquitaine BDV – 552 SIXTIN, majiteľ Ing. Miroslav Hreus, Žilina – Mojšová Lúčka
I. miesto: býk plemena Limousine LIV 953 USTIN, majiteľ AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník
II. miesto: býk plemena Galoway RAMÓN SK000801493191, majiteľ MAKO – Martin Konečný, Horná Krupá
III. miesto: býk plemena Chianina CIV – 502 UZI – ET, majiteľ AGRA – Váh s.r.o. Varín

3. kategória: plemennice plemena Charoilais:
Šampiónka: krava SK000800886599, majiteľ Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave
I. miesto: krava SK000801260337, majiteľ Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave
II. miesto: krava SK000800822161, majiteľ Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave
III. miesto: krava FR00313880803 FIFINE, majiteľ AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo

4. kategória: plemennice plemena Limousine:
Šampiónka: krava CZ000130575953 MÁJA Z KALIŠTĚ, majiteľ AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník
I. miesto: krava SK000800330009 OPERA, majiteľ DONA s.r.o. Veľké Revištia
II. miesto: krava SK000800330001 ERIKA, majiteľ DONA s.r.o. Veľké Revištia
III. miesto: krava SK000801106900 GITA, majiteľ DONA s.r.o. Veľké Revištia

Veľká cena ZCHMD GRAND PRIX bola udelená kolekcii zvierat plemena Charolais majiteľa Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave.

Okrem ocenení, ktoré udelilo ZCHMD, boli udelené aj ocenenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

Jednotlivé zvieratá:
I. miesto plemenný býk: Ing. Miroslav Hreus, Žilina – Mojšová Lúčka, za plemenného býka plemena Blonde d´aquitaine BDV – 552 SIXTIN

Šampiónka mäsových plemien HD : Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave za plemennú kravu plemena Charolais SK000800886599
I. miesto: AGROTREND – SHR – Vladislav Paľurik, Svidník za plemennú kravu plemena Limousine CZ000130575953
II. miesto: Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave za plemennú kravu plemena Charolais SK000801260337
III. miesto: DONA s.r.o. Veľké Revištia za plemennú kravu plemena Limousine SK000801106900

Kolekcia zvierat:
I. miesto: AGROOSIVO ÚSVIT s.r.o. Poprad za kolekciu zvierat plemena Blonde d´Aquitaine
II. miesto: DONA s.r.o. Veľké Revištia za kolekciu zvierat plemena Limousine
III. miesto: EuroGen spol. s r.o. Prievaly za kolekciu zvierat plemena simentál mäsový po embryotransfere

Všetkým oceneným vystavovateľom srdečne blahoželáme a želáme veľa chovateľských úspechov do budúcnosti!