Vážení chovatelia, v dňoch 17. – 20. augusta 2017 sa uskutoční 44. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX 2017, súčasťou ktorej je Národná výstava hospodárskych zvierat.
Chovatelia, ktorí majú záujem o prezentáciu výsledkov svojej chovateľskej práce, majú možnosť prihlásiť svoje zvieratá na danú výstavu do 28. júla 2017 na e-mail: zchmd.zchmd@gmail.com
Prihláška

Bližšie informácie na e-mail: zchmd.zchmd@gmail.com alebo tel. č. 0903 431 098 a 0903 885 730.