V nasledujúcich tabuľkách prinášame prehľad registrovaných býkov v roku 2015, jednak  zaradených do prirodzenej plemenitby, ako aj dovoz inseminačných dávok a rozdelenie podľa krajiny pôvodu:

PLEMENO PP INS
CHAROLAIS 150 3
LIMOUSINE 101 3
GALLOWAY 7 2
AUBRAC 1 1
PIEMONTESE 0 2
SIMENTÁL MäSOVÝ 15 2
ABERDEEN ANGUS 4 1
CHIANINA 3 0
BLOND ´D AQUITAINE 3 0
SALERS 3 0
HIGHLAND 5 0
BELGICKÉ MODRÉ 0 2
SPOLU 292 16

Býci zaradení do prirodzenej plemenitby podľa krajiny pôvodu:

PLEMENO SK CZ HU FR DE SI UK
CHAROLAIS 133 6 11
LIMOUSINE 54 13 3 29 2
GALLOWAY 2 3 2
AUBRAC 1
SIMENTÁL MäSOVÝ 14 1
ABERDEEN ANGUS 4
CHIANINA 3
SALERS 3
BLOND ´D AQUITAINE 3
HIGHLAND 2 3
SPOLU 211 30 14 29 2 2 4 292

Dovoz inseminačných dávok:

PLEMENO CZ IT FR NL DK DE  
CHAROLAIS     3      
LIMOUSINE     1     2
SIMENTÁL MäSOVÝ 1       1  
ABERDEEN ANGUS 1          
Belgické modré 1     1    
PIEMONTESE   2        
GALLOWAY           2
AUBRAC     1      
SPOLU 3 2 5 1 1 4 16