Vážení chovatelia, pozývame Vás  na 3. chovateľský deň mäsových plemien – VÝCHOD, dňa 28.10.2015 Medzianky, okr. Vranov nad Topľou.
Vzhľadom na zabezpečenie občerstvenia Vás poprosíme o nahlásenie Vašej účasti telefonicky, sms, alebo mailom najneskôr do piatku 23.10.2015.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

POZVÁNKA NA 3. CHOVATEĽSKÝ DEŇ MÄSOVÝCH PLEMIEN – VÝCHOD
28.10.2015 (streda) o 8:00 hod. v areáli reštaurácie lietadlo Medzianky, okres Vranov nad Topľou.

Program:
08:00 – 09:00 – Návoz zvierat a prezentácia účastníkov
09:00 – 14:00 – voľná prehliadka zvierat
09:30 – 12:00 – Odborné prednášky:

  • Otvorenie 3. CHDMP – Východ – V. Paľúrik, predseda ZCHMD
  • Starostlivosť o zdravie teliat – MVDr. Zuzana Besson
  • Manipulácia so zvieratami – MVDr. Dušan Pukanec, VETIS
  • Novinky v poistení zvierat – Ing. Martin Nevoľný, RENOMIA AGRO
  • Odhad plemenných hodnôt MD v SR – Ing. Ján Tomka, PhD, NPPC-VÚŽV Nitra
  • Podmienky zápisu zvierat do PK, podmienky pre uznanie plemenného býka
  • Ing. Peter Polák, PhD., ZCHMD

12:30 – 13:00 – Obed
13:00 – 13:30 – Ukážka manipulácie so zvieratami
13:30 – 14:00 – Vyhodnotenie výstavy, ocenenie víťazných zvierat a chovateľov
14:00 – ukončenie výstavy a odvoz zvierat

Vladislav Paľurik                        Peter Polák
predseda ZCHMD                 výkonný riaditeľ ZCHMD

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
N Á V R A T K A
Svoju účasť potvrďte najneskôr do 23.10.2015 na e-mail zchmd.zchmd@gmail.com, alebo SMS na číslo 0903 885 730

Meno a priezvisko:……………………………………………………………………….
Firma:……………………………………………………………………….
Kontakt:……………………………………………………………………….

Informácie na tel. č.:  0903 885 730 – Ing. Polák