Vážení členovia SPPK,

dovoľujeme si oznámiť Vám, že SPPK pripravuje pre svojich členov, ako aj pre nečlenov, školenie – webinár k podávaniu jednotných žiadostí o podporu na pôdu, s cieľom predchádzať chybám pri podávaní žiadostí a plnení podmienok žiadateľa o priame platby.

Webinár sa uskutoční, rovnako ako pri školení na dobytčie jednotky, formou online porady v týždni od 04.04. do 08.04. alebo od 11.04. do 15.04., presný dátum Vám v čo najkratšom čase oznámime. Podávanie jednotných žiadostí o podporu začne pravdepodobne 15. apríla. O prípadnej zmene Vás budeme informovať.

Webinár bude zameraný na spôsob podávania týchto žiadostí s upozornením na najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí, pri plnení podmienok žiadateľa a pri komunikácii s PPA. Na webinári sa zúčastnia aj príslušní zamestnanci PPA, ktorí okrem iného budú odpovedať na otázky, ktoré uvádzajú základné problémy spojené s priamymi podporami . Presný program školenia Vám zašleme spolu s termínom konania webinára.

Od prítomných zamestnancov PPA budeme žiadať aj o odpovede na základné otázky poľnohospodárov/žiadateľov o priame platby, týkajúce sa kampane roku 2021 a roku 2022. Výsledky dotazníka (teda pomenovanie základných problémov) za rok 2021 sme odoslali na PPA, tieto otázky budú zodpovedané na predmetnom webinári. Z toho dôvodu si dovoľujeme požiadať Vás o zapojenie sa v čo najväčšom počte poľnohospodárov do ďalšieho dotazníka, ktorého cieľom je sumarizovať otázky poľnohospodárov pre kampaň roku 2022.  Link na dotazník: https://forms.gle/SxSQgDiLyLyZWie98. Link je k dispozícii na zapisovanie otázok zatiaľ do 04.04.2022.  V uvedenom dotazníku môžete označiť najčastejšie otázky, ale aj doplniť vlastné otázky