18. septembra 2019 sa v reštaurácii Lietadlo v Medziankach uskutočnil 7. chovateľský deň mäsových plemien – Východ, ktorý sa uskutočnil s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Tento deň podporili aj nasledovní partneri:

  • Sano – Moderná výživa zvierat, s.r.o. Bratislava
  • MERKANTA INTERNATIONAL, spol. s r.o. Bratislava
  • PARTNER-vetagro spol. s r.o. Bratislava
  • Bioservis s.r.o. Prešov
  • Agrokom – Plus, spol. s r.o. Prešov
  • Technická pomoc: VETIS s.r.o. Královičové Kračany

Celý článok (PDF)

Fotografie – Marián Dukes, Slovenský chov