Vážení chovatelia mäsových plemien HD,

v dňoch od 18.- 21.08.2016 sa uskutoční 43. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX 2016, v rámci ktorej sa bude konať 11. Národná výstava hospodárskych zvierat. Touto cestou ponúkame chovateľom, ktorí majú záujem o prezentáciu výsledkov svojej práce, možnosť vystavovať zvieratá mäsových plemien HD pod hlavičkou ZCHMD. Na výstavu sa môžu prihlásiť členovia aj nečlenovia nášho zväzu. Bližšie informácie môžete získať e-mailom: zchmd.zchmd@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0903 431 098.

Tešíme sa na spoluprácu.