Tohtoročnej výstavy zvierat poriadanej v rámci Celoslovenských dní poľa sa zúčastnilo 24 zvierat štyroch mäsových a rustikálnych plemien – charolais, simentál mäsový, maďarský stepný dobytok a highland. Najviac zastúpenými plemenami boli charolais a mäsový simentál, čiže plemená bežne chované v nížinných, žírnych oblastiach juhozápadného Slovenska. Potešujúcim faktom je, že bolo prezentovaných viac zvierat ako v minulom roku. Zvieratá na výstavu boli dobre pripravené a odbornej i laickej verejnosti ukázali kvality mäsových plemien hovädzieho dobytka. Za prípravu zvierat chovateľom ďakujeme.

Viac informácií

Fotografie z podujatia: