V dňoch 6. a 7. júna sa v Dvoroch nad Žitavou konal 6. ročník poľnohospodárskej výstavy „Celoslovenské dni poľa 2017“. Už v minulosti boli na nej ukážky domácich hospodárskych zvierat, ale po prvý krát bola expozícia živočíšnej výroby rozšírená. V expozícii mäsových plemien boli predstavené jedince plemien: aberdeen angus – Order s.r.o. Žilina, farma LAZ Vegas, aubrac – AGRO Ladzany s.r.o. Sebechleby, galloway – Order s.r.o. Žilina, farma LAZ Vegas, charolais – Roľnícke družstvo Tekovské Nemce, limousine a maďarský sivý stepný dobytok – Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou a býček kríženec mäsového simentála a charolais majiteľa Order s.r.o. Žilina, farma LAZ Vegas . Všetkým vystavovateľom ďakujeme za prípravu zvierat na výstavu a ich prezentáciu. V slnečnom počasí bola dobrá atmosféra s hojnou účasťou odbornej aj laickej verejnosti. ZCHMD bude aj do budúcnosti podporovať túto výstavu ako možnosť prezentovania mäsového dobytka v regióne južného a západného Slovenska. Veríme, že sa aj v budúcom roku na výstave v Dvoroch nad Žitavou opäť stretneme a expozícia mäsových plemien HD bude ešte početnejšia.

Ďakujeme hlavným usporiadateľom z Roľníckych novín a spoluorganizátorovi ZAD Dvory nad Žitavou za poskytnutie priestoru na prezentáciu a firme VETIS s.r.o. Kráľovičove Kračany za zorganizovanie výstavy a poskytnutie materiálu na ustajnenie zvierat a pohostenie ľudí.