Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Výročná členská schôdza 2024

 • Slávnostný večer
 • Slávnostný večer pri príležitosti 30. výročia vzniku ZCHMD

  Počas slávnostného večera pri príležitosti 30. výročia vzniku ZCHMD boli odovzdané upomienkové predmety a ocenenia:
  1. Organizáciám štátnej správy
  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR (Ing. Peter Junász)
  Plemenárske služby SR, š.p. (Ing. Štefan Ryba, PhD.)
  Plemenárska inšpekcia (Ing. Ján Turčan)

  2. Chovateľským a spolupracujúcim organizáciám
  Český svaz chovatelů masného skotu (Kamil Malát)
  Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka (Ing. Matúš Kohút)
  Zväz chovateľov pinzgauského dobytka (Ing. Mária Ruseková)
  Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Ing. Ján Tomka, PhD.)
  Slovenský CHOV (Ing. Ján Huba, CSc.)

  3. Sponzorom
  Schauman Slovensko, sro. (Ing. Martin Kráčmar)
  Sano – moderná výživa zvierat, sro. (Ing. Štefan Janega)
  Bioservis, sro. (MVDr. Martin Brna, PhD.)
  De Heus, sro.

  ZCHMD sa rozhodol oceniť významných chovateľov a vystavovateľov mäsového dobytka počas 30-ročnej histórie zväzu.
  Zároveň sa rozhodol oceniť aj chovateľov, ktorí sa pravidelne umiestňovali na popredných miestach v ankete Naj chovateľ mäsového dobytka, ktorú pravidelne organizuje časopis Slovenský CHOV.
  1. AGROOSIVO Úsvit, sro. Švábovce (plemeno blonde d´Aquitaine)
  2. MOVIS-AGRO, AK, sro., Skalica (plemeno mäsový simentál)
  3. SHR – AGROTREND – Vladislav Paľurik, Svidník (plemeno limousine)
  4. Roľnícke družstvo Tekovské Nemce (plemeno charolais)
  5. SHR – Mária Laššáková, Kokava nad Rimavicou (plemeno charolais)
  6. DONA sro., Veľké Revištia (plemeno limousine)
  7. ROD a.s., Skalica (plemeno limousine)
  8. Ing. Pomichal & Charolais KfT. (plemeno charolais)

  9. Agrospol Hontianske Nemce, družstvo (plemeno charolais, aubrac)
  10. Roľnícke družstvo podielnikov Most pri Bratislave (plemeno charolais)
  11. SHR – Pavel Andrejko, Svidník (plemeno limousine)
  12. FAMAGO, sro., Beňuš (plemeno charolais)
  13. COLONUS sro., Svidník (plemeno limousine)
  14. Agrofarma sro., Svidník (plemeno charolais)
  15. Ing. Miroslav Hreus, Žilina (plemeno blonde d´Aquitaine)

  Predseda predstavenstva ZCHMD p. Vladislav Paľurik sa rozhodol pri príležitosti 30. výročia vzniku ZCHMD zvláštnym ocenením oceniť troch kolegov, ktorí sa veľkou mierou počas 30-ročnej histórie zväzu pričinili o to, aby zväz napredoval a rok čo rok zvyšoval svoju členskú základňu.
  Ing. Jozef Poláček – svojou prácou ako zamestnanec zväzu a svojou častou návštevou chovov, za ktoré bol niekedy aj kritizovaný, má veľkú zásluhu na tom, že na Slovensku máme toľko chovov mäsového dobytka ako máme.
  Ing. István Pomichal, PhD. – má okrem iného veľkú zásluhu aj na tom, že Slovensko sa ako jedna z troch krajín stala organizátorom a súčasťou svetového kongresu plemena charolais. Týmto kongresom sa Slovensko v oblasti chovu mäsového dobytka dostalo do celosvetového povedomia.
  Ing. Peter Michal – ako dlhoročný člen riadiacich orgánov ZCHMD a každoročným podieľaním sa na organizácii výstav mäsového dobytka počas Agrokomplexu v Nitre má veľký podiel na propagácii zväzu a chovu mäsového dobytka na Slovensku. Zároveň ako predseda výberovej komisie aktívne pracuje v teréne a jeho rady a pomoc pre chovateľov sú stále prínosom.

 • Galéria