27. – 28. novembra 2009 sa uskutoční medzinárodná vystava plemena charolais v Moulins. Bude predvedených 700 ks zvierat, z toho 500 mladých býkov, 50 jalovíc, 80 býkov a 70 kráv.