Vážení chovatelia,
prinášame Vám prehľad plemenných býkov zaradených do prirodzenej plemenitby v roku 2017, ako aj dovoz inseminačných dávok podľa plemien a podľa krajiny pôvodu.

Stiahnuť prehľady