Vo štvrtok 13.7.2023 odpoludnia bolo po piatich dňoch intenzívnej práce ukončené školenie pre hodnotenie exteriéru, ktoré viedol pracovník Herd Charolais z Francúzska Stepháne Billoux. Školenie okrem teoretickej časti pozostávalo aj z praktickej časti na siedmich farmách v ČR.
Školenie prebiehalo podľa francúzskeho systému, kde je cieľom lineárneho popisu zovňajšku ukázať, v akej konkrétnej vlastnosti zviera vyniká, a naopak popísať detailne vlastnosť či dokonca vadu, ktorú zviera nesie a mohla by mu do budúcna spôsobovať funkčné problémy.
Školenia sa zúčastnili aj členovia Výberovej komisie ZCHMD,a to v rámci nastavenej spolupráce s CSCHMS .
Účastníci na záver absolvovali preskúšanie, ktoré bude následne vyhodnotené vo Franúzsku.