S hlbokým zármutkom oznamujeme že dňa 14.5.2022 nás navždy opustil Karel Šeba.

Spomíname na dlhoročnú a plodnú  spoluprácu . Za pracovníkov zväzu, ako aj jeho členov, vyjadrujeme celej  rodine našu úprimnú sústrasť.

http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=3479