V sobotu 22.4.2023 sa ZCHMD podarilo zorganizovať stretnutie slovenských chovateľov charolais ( SHR Laššáková, Heba, s.r.o., Porad, RD Plavnica, Agrospol Hontianske Nemce ) v chove firmy Redu, s.r.o., Rešice u pána Aleša Pokorného. Deň otvorených dverí prebehol v rámci programu Charolais International Wordl Technical Congres. Na chove sa znova po 1,5 mesiaci stretli s pánmi Simon Perrot a Patrick Reverse, ktorý napriek tomu ,že boli hlavný spoluorganizátori dňa ( na chove sa starajú o výber genetiky používanej na farme) venovali našim chovateľom dostatok času na prezentáciu jednotlivých línií genofondu jeho firmy (plemenné býky,jalovice i kravy s teľatami) a ich nadväznosť na jedince v konkrétnych stredoeurópskych podmienkach. Takisto sa v diskusii vrátili charolais tripu , ktorý prebehol 6.3.2023-10.3.2023 na Slovensku. Tu bolo vyhodnotené každé stretnutie na jednotlivých farmách, podľa špecifík (chovateľských, managerskych,klimatických viď príloha slovaquie032023SK-1). Ďalšou zastávkou bola náš Odchovňa plemenných býkov v Horných Dubňanoch . Záver z podujatia ,, vždy je lepšie raz vidieť ako sto krát počuť „.