Dňa 21.6.2018 sa v Malom Čepčíne zišla Výberová komisia pre mäsové plemená hovädzieho dobytka aby vykonala jedno z posledných uznávaní šľachtiteľského chovu podľa zákona 194/1998. Najmladším chovom plemena charolais, ktorý Výberová komisia odporučila Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, je chov AGROTRADE GROUP spol. s r. o. Rožňava stredisko Malý Čepčín. História čistokrvného chovu začala v roku 2011 importom jalovíc z českej republiky. Pre zlepšenie genetického založenia stáda a produkciu kvalitných plemenných zvierat je v plemennom jadre využívaná inseminácia top býkmi z krajiny pôvodu plemena. Ročná produkcia plemenných býkov sa pohybuje na úrovni 2 – 3. Cieľom chovateľa je navýšenie početnosti čistokrvných plemenných zvierat pre produkciu plemenných býkov pre potrebu chovov dcérskych spoločností skupiny AGROTRADE GROUP, ale tiež na predaj. Prajeme najmladšiemu šľachtiteľskému chovu plemena charolais na Slovensku veľa chovateľských úspechov.