Vážení členovia ZCHMD, dovoľujeme si Vás pozvať na Výročnú členskú schôdzu ZCHMD, ktorá sa uskutoční dňa 05. apríla 2017 o 09,30 hod. – Hotel Strachanovka, Liptovský Ján.

Ďalej Vás pozývame na seminár pre chovateľov, ktorý sa koná 04. apríla 2017 o 14,00 hod. – Hotel Strachanovka, Liptovský Ján.

Stiahnuť pozvánku na výročnú členskú schôdzu
Stiahnuť pozvánku na seminár pre chovateľov