Daily Image
Zväz chovateľov mäsového dobytka

Hodnotenie November 2021

Farma číslo plemeno body
Agra Váh Varín SK 813305892 CH 65
SK 813305893 CH 67
SK 813305894 CH 71
SK 813305899 CH 71
SK 813529201 CH 68
SK 813529204 CH 75