Vážení členovia SPPK,

 

 

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti webináre, ktoré pripravuje Pôdohospodárska platobná agentúra k výzve č.52/PRV/2022 podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a  kvýzve č. 51/PRV/2021 podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.

Webináre sú k dispozícii žiadateľom v dňoch 5.4.2022 a 7.4.2022 so začiatkom o 9:00 hod. Prihlásiť sa môžu 15 minút pred začiatkom konkrétneho webinára. Linky, na ktoré sa môžu žiadatelia prihlásiť, budú zverejnené na stránke www.apa.sk deň pred konaním webinára. Komplenú informáciu nájdete na linku: PPA CHCE ZVÝŠIŤ ZÁUJEM POĽNOHOSPODÁROV O PROJEKTOVÉ PODPORY – PONÚKA WEBINÁRE / PPA – Pôdohospodárska platobná agentúra (apa.sk)

Odporúčame žiadateľom, resp. potenciálnym žiadateľom, zúčastniť sa na týchto webinároch a prípadne položiť svoje otázky súvisiace s týmito výzvami.

 

Zároveň si dovoľujeme oznámiť Vám, že webinár k podávaniu jednotných žiadostí o podporu na pôdu, ktorý pripravuje SPPK pre svojich členov, sa uskutoční  v nasledujúcom týždni (od 04.04 do 08.04.), presný termín Vám oznámime čom najskôr. Od prítomných zamestnancov PPA budeme žiadať aj o odpovede na základné otázky poľnohospodárov/žiadateľov o priame platby, týkajúce sa kampane roku 2021 a roku 2022. Výsledky dotazníka (teda pomenovanie základných problémov) za rok 2021 sme odoslali na PPA, tieto otázky budú zodpovedané na predmetnom webinári. V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať Vás o zapojenie sa v čo najväčšom počte poľnohospodárov do dotazníka, ktorého cieľom je sumarizovať otázky poľnohospodárov pre kampaň roku 2022.  Link na dotazník: https://forms.gle/SxSQgDiLyLyZWie98. Link je k dispozícii na zapisovanie otázok do 04.04.2022.  V uvedenom dotazníku môžete označiť najčastejšie otázky (samozrejme, označiť môžete aj všetky odpovede, ak ich považujete za dôležité), ale aj doplniť vlastné otázky. Dôvodom pre zapojenie sa do dotazníka je skutočnosť, že na danom webinári môžu žiadatelia o podpory dostať odpovede na svoje otázky a predchádzať tak problémom, ktoré vznikajú po podaní jednotných žiadostí.