Dňa 13.4.2023 sa uskutočnil odborný seminár pre chovateľov mäsového dobytka, ktorý zorganizoval pre svojich členov Zväz chovateľov mäsového dobytka na Slovensku- družstvo. V hoteli Avena v Liptovskom Jáne prebehli prednášky od Ing. Ivana Houdeka ( Houdek přísevy do pastvin – Lipt.Ján 13.4. 2023 ) (Zásady prísevov do pastvín pre mäsový dobytok)

od MVDr. Ondřej Bečvář (ZCHMD priprava stada)

prednáška o genomickej selekcii od Mgr. Daniela Jakabová , PhD. (Genomicka selekcia)

prednáška od Ing. Ján Tomka, Phd. (Nová plemenná kniha mäsových plemien)

Semináru sa zúčastnilo 50 chovateľov naprieč celým Slovenskom. Po každej prednáške prebehla plodná diskusia na danú tému.

Na druhý deň 14.4.2023 prebehla VČS schôdza ZCHMD – družstvo na Slovensku. Táto prebehla podľa schváleného programu za účasti 40 členov ZCHMD a hostí.  Touto cestou predstavenstvo ZCHMD ďakuje prednášajúcim a hosťom za účasť a takisto členom ZCHMD za podnetné návrhy vyplývajúce z diskusie. Na záver sa viedla diskusia o nespokojnosti chovateľov mäsového dobytka z nastavením podpôr v SPPP na roky 2023- 2027 pre sektor kráv bez trhovej produkcie mlieka.