Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

oznamuje, že dňa 21. júna 2024 sa v Residence Hotel & Club Donovaly uskutoční praktické školenie o antimikrobiálnej rezistencii (AMR) pre poľnohospodárov a veterinárnych lekárov pracujúcich so zvieratami určenými na produkciu potravín na Slovensku. Školenie je financované Európskou komisiou, realizuje ho konzorcium pod vedením AENOR, ktoré tvoria Federácia veterinárnych lekárov Európy (FVE) a Španielska agentúra pre lieky a zdravotnícke výrobky (AEMPS). Podobné školenia sa konajú vo všetkých krajinách EÚ.

Cieľom tohto školenia bude:

1. Informovať poľnohospodárov a veterinárnych lekárov o dôsledkoch nariadení (EÚ) 2019/4 o medikovaných krmivách a 2019/6 o veterinárnych liekoch v ich každodennej praxi na farme.
2. Uľahčiť prechod k zníženému používaniu antimikrobiálnych látok informovaním poľnohospodárov a veterinárnych lekárov o opatreniach, ktoré by mohli zabrániť výskytu infekcie.
3. Podporovať výmenu osvedčených postupov, ktoré informujú poľnohospodárov a veterinárnych lekárov o možných prístupoch k zníženiu používania antimikrobiálnych látok v každodennej praxi.

Školenie bude organizované hybridnou formou – pre 60-70 účastníkov fyzicky, ostatní sa budú môcť pripojiť online. V každom prípade je potrebná registrácia, najneskôr do 30. mája 2024.

Pokyny pre registráciu
Pozvánka
Program

Link na registráciu

Na tomto školení bude možnosť zo strany poľnohospodárov odprezentovať prípadovú štúdiu / skúsenosti z praxe v trvaní cca. 15 minút. V Maďarsku bola napríklad prezentovaná prípadové štúdia týkajúca sa vývoj komplexnej optimalizácie používania antibiotík v chove bravčového mäsa s podporou inteligentného rozhodovania.
V prípade Vášho záujmu, kontaktujte barsvary@sppk.sk