V dňoch 3. a 4. júna 2014 sa v Dvoroch nad Žitavou uskutočnili 3. celoslovenské dni poľa. Odborná aj laická verejnosť mala možnosť vidieť pokusné políčka s odrodami pšenice, jačmeňa, kukurice, ovsa, raže, repky olejky, slnečnice, zemiakov a pod., ale aj mechanizáciu používanú v rastlinnej aj živočíšnej výrobe.

Po prvý krát sa na celoslovenských dňoch poľa prezentovala aj živočíšna výroba, ako ovce, kozy, kone, hovädzí dobytok jednak mliekového typu ale aj mäsového typu. Pod hlavičkou nášho zväzu sa prezentovali 6 chovatelia, 6 mäsových plemien a 27 zvierat.

V utorok 3. júna hodnotiaca komisia v zložení Ing. Ivan Nemčovský – predseda, Ing. Peter Polák, Ing. Peter Michal, Ing. Jozef Poláček a MVDr. Štefan Miholics, zvieratá ohodnotila a orčila nasledovné poradie na výstave:

1. kategória : jednotlivé zvieratá

1. miesto : plemenný býk plemena piemontese – PEV 529 URIUS – majiteľ RAB s.r.o. Semerovo
2. miesto : plemenný býk plemena charolais – CHM 575 PADROD – majiteľ Roľnícke družstvo Tekovské Nemce
3. miesto : jalovica plemena simentál mäsový – SK000801312990 – majiteľ AGRO-KREDIT s.r.o. Štvrtok na Ostrove

2. kategória : kolekcia zvierat

1. miesto : krava s teľaťom (býček) plemena charolais – SK000800886599 a SK000812265389 – majiteľ RDP Most pri Bratislave
2. miesto : krava s teľaťom (býček) plemena simentál mäsový – CZ00123519942 a SK000801312962 – majiteľ AGRO – KREDIT s.r.o. Štvrtok na Ostrove
3. miesto : kolekcia zvierat plemena piemontese – majiteľ RAB s.r.o. Semerov

Ďalej boli udelené aj tieto ceny:

Cena predsedu ZCHMD : kolekcia zvierat plemena maďarský stepný dobytok – majiteľ Združenie agropodnikateľov, družstvo Dvory nad Žitavou
Cena predsedu výberovej komisie : kolekcia zvierat plemena limousine – majiteľ GAMOTA výrobné družstvo Komárno, farma Iža

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a želáme veľa chovateľských úspechov.