Všeobecné podmienky pre výber býčka do odchovu
–    overený pôvod DNA testom
–    dobrý zdravotný stav
–    spĺňa štandard plemena pre exteriér a rastové parametre (hmotnosť v 120, 210 a 365 dňoch)
–    matka klasifikovaná ako „matka býkov“
–    otec klasifikovaný ako „otec býkov“
–    výkon KÚMPaDK v stupni „A“
–    hodnotenia exteriéru minimálne 4 bodov v každom ukazovateli

Matka býkov
–    zapísaná do A oddielu PK príslušného plemena
–    dobrý zdravotný stav
–    chov zapojený do KÚMPaDK stupňa „A“
–    spĺňa štandard plemena pre exteriér a rastové parametre
–    nadpriemerné plemenné hodnoty pre priebeh pôrodov, hmotnosť teliat pri narodení, v 120, 210 a 365 dňoch veku
–    hodnotenia exteriéru minimálne 5 bodov v každom ukazovateli
–    nadpriemerné výsledky reprodukcie, hlavne dĺžka medziobdobia
–    zaradenie do kategórie matiek býkov nie je trvalého charakteru

Otec býkov
–    zapísaný do A oddielu PK príslušného plemena
–    dobrý zdravotný stav
–    chov zapojený do KÚMPaDK stupňa „A“
–    spĺňa štandard plemena pre exteriér a rastové parametre
–    nadpriemerné plemenné hodnoty pre priebeh pôrodov, hmotnosť teliat pri narodení, v 120, 210 a 365 dňoch veku
–    hodnotenia exteriéru minimálne 6 bodov v každom ukazovateli

Import býka zo zahraničia
–    pôvod býka musí byť doložený podľa platnej legislatívy SR (exportné POP z krajiny pôvodu, DNA test)
–    pre zaradenie býka do plemenitby v SR musí byť plemenník ohodnotený a vybraný Výberovou komisiou
–    býček musí zodpovedať požiadavkám štandardu plemena