Vážení chovatelia JIHOČESKÁ CHOVATEL a.s. a Český svaz chovatelu masného skotu Vás pozývajú na určený pre chovateľov mäsových plemien HD:

 Aktuální problémy v chovech masného skotu VI