Vážení chovatelia,

OPB Cunkov si Vás dovoľuje pozvať na aukciu plemenných býkov, ktorá sa uskutoční dňa 18. a 19. februára 2016.

Bližšie informácie získate na webových stránkách OPB Cunkov: www.opbcunkov.cz.