V dňoch 4. a 5. júna 2019 sa v katastri obce Dvory nad Žitavou uskutočnil 7 ročník poľnej poľnohospodárskej výstavy CDP 2019. Výstavy zvierat sa ZCHMD zúčastnil ako jeden z dvoch chovateľských zväzov. Zaznamenali sme celkom rušný záujem o vystavené zvieratá. Výstavy sa z nášho zväzu zúčastnili 4 vystavovatelia: ZAD Dvory nad Žitavou, RDP most pri Bratislave, PD so sídlom v Novom Živote a SHR Milan Barienčik. Vystavených bolo 9 zvierat plemien, pre ktoré ZCHMD vedie plemennú knihu, a to: krava s teľaťom maďarského sivého stepného dobytka, jalovice plemien mäsový simentál, limousine a charolais a výkrmová jalovička kríženka slovenského strakatého a belgického bielo modrého plemena. Za prípravu zvierat na výstavu chovateľom úprimne ďakujeme. Ďakujeme tiež firme VETIS Kráľovičove Kračany za organizovanie ustajnenia a zázemia výstavy zvierat.

Verím, že v budúcom roku sa stretneme v hojnejšom počte.