ZCHMD podal žiadosť na MPaRV SR o schválenie selekčného a šľachtiteľského programu nového mäsového plemena chianina. V prílohe si môžete pozrieť návrh ŠP.