24. ročník veľtrhu hospodárských zvierat Sommet de l´Élevage 

Tohtoročný 24. ročník medzinárodného veľtrhu hospodárskyh zvierat Sommet de l‘ Élevage vo francúzskom meste Clermont-Ferrand kladie dôraz na jedno z najviac chovaných mäsových plemien HD LIMOUSINE. V dňoch 7. až 9. októbra 2015 tu bude prezentovaných viac ako 2000 geneticky kvalitných zvierat. Počas troch dní bude súťažiť 1 300 kusov HD mäsového aj mliekového typu, 400 kusov oviec a 300 kusov koní. Očakávanou udalosťou  je národná súťaž plemena Limousine, na ktorej sa bude prezentovať 400 kusov zvierat.

Pré-tour Limousine

Ako každý rok, aj v tomto roku sú súčasťou programu pre zahraničných návštevníkov, ktorí majú vstup na veľtrh Sommet de l´Élevage a na návštevy fariem zdarma, návštevy fariem a prevádzok. Je možné navštíviť jednak farmy, ale aj bitúnky či inseminačné stanice. Rovnako ako v roku 2011 sú pripravené exkluzivne návštevy chovov Limousine pred zahájením veľtrhu – teda 6. 10. 2015.

Veľtrh je výbornou príležitosťou k získaniu nových informácií v oblasti chovu hospodárskych zvierat a s tým súvisiacich  oblastí (technika, genetika).

Kontakt a adresa pre ďalšie informácie o veľtrhu, zájazde, prihlásenia sa  na veľtrh a zaslanie prihlášok:

LOGOS TCHÉQUIE s.r.o., Alena Pechová, Dejvická 35, Praha 6, tel: 00 420 233 344 460, email: a.pechova@groupe-logos.com