Dňa 29.6.2021 sa v kaštieli v Oponiciach uskutočnilo vyhlasovanie výsledkov Naj slovenský chov 2020.
V kategórii dojčiacich kráv získali ocenenie:
1. miesto : FAMAGO s.r.o., Beňuš
2. miesto : MOVIS-AGRO, AK spol. s r.o., Skalica
3. miesto : ROD a.s. Skalica.

Všetkým chovateľom blahoželáme a želáme veľa chovateľských aj osobných úspechov.
predstavenstvo ZCHMD