Vážení členovia,
Blíži sa 14. ročník Národnej výstava hospodárskych zvierat v rámci 46. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2019, ktorá sa bude konať v dňoch 22 – 25. augusta 2019 v Nitre.
Zväz chovateľov mäsového dobytka sa na Národnej výstave HZ už tradične zúčastní expozíciou živých zvierat. Naša expozícia je jedným z lákadiel Agrokomplexu. Ponúkame možnosť našim členom prezentovať svoju firmu a vystaviť svoje zvieratá na tejto výstave. Prosím pripravte svoje zvieratá na výstavu s plnou vážnosťou. Predvádzateľné zvieratá budú každodenne predvedené na hlavnej predvádzacej ploche pred hlavnou tribúnou.
V prílohe tejto správy nájdete veterinárne podmienky a prihlasovací formulár. Prosím o vyplnenie uvedeného formulára. So zvieratami, obzvlášť s býkmi, je potrebné poslať ošetrovateľa. Meno a kontakt na ošetrovateľa uveďte v prihlasovacom formulári. kontakt: , 0903 885 730.

Veterinárne podmienky: stiahnuť TU

Prihláška: stiahnuť TU