Vážení chovatelia a členovia ZCHMD,

ZCHMD Vám ponúka možnosť zúčastniť sa odborného zájazdu na „Národnú výstavu hospodářských zviřat“, ktorá sa koná v dňoch 11. až 14. mája 2017 na brnenskom výstavisku.  Presný dátum zájazdu bude určený podľa programu NVHZ tak, aby sme sa zúčastnili chovateľského dňa hlavných mäsových plemien HD. Detaily zájazdu budú upresnené podľa záujmu zo strany chovateľov. V prípade záujmu o tento zájazd a návštevu NVHZ v Brne Vás poprosíme prihlásiť sa na mailovej adrese: zchmd.zchmd@gmail.com.