Slovenský chov
Chovateľ
Naše pole
Moderná mech. v polnohospodárstve
Agro magazín
Farmár
Sady a vinice
Vinotéka